Herbert Bell
Leonard Bell
R. Belzer
Richard Belzer
Thomas Bendiburg
H. Bentsen
Harry Bentsen
David Bernard
Al Bernasconi
B. Billman